Polecane

Najpopularniejsze odmiany biomasy

Biomasa to nic innego jak odpadki powstałe po obróbce różnych surowców. Substancje ją tworzące pozyskuje się w wyniku przetwórstwa przemysłowego, rolniczego oraz domowego. Biomasy z powodzeniem używa się jako zamiennik za węgiel. Jest ona jednym z najstarszych i najczęściej wybieranych ekologicznych materiałów opałowych. Łatwy sposób pozyskiwania takiego paliwa sprawia, że jest ono przyjazne nie tylko dla środowiska, ale i portfela. Wyróżnia się kilka rodzajów biomasy ze względu na jej stany skupienia.

Biomasa drzewna

Inaczej stała, powstaje dzięki obróbce drewna. Przedsiębiorstwo produkujące drewno klejone w swojej ofercie posiada przede wszystkim biomasę drzewną sosnową. Resztki w postaci kory, wiórów i trocin przerabia się na pellet lub brykiet. Ciepło i energię uzyskuje się podczas ich bezpośredniego spalania. Dzięki naturalnym składnikom spalanie to, w przeciwieństwie do tego z udziałem kopalnianych materiałów opałowych, nie jest szkodliwe. Znacznie niższa emisja CO2 sprawia, że biomasa coraz częściej staje się alternatywą dla tradycyjnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Więcej informacji na temat biomasy drzewnej znajdziesz na stronie: https://envun.pl.

Biopaliwo ciekłe

Biopaliwo powstaje na skutek procesów chemicznych, oddziałujących na rośliny. Wykorzystywane jest przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym. Roślinami, z których pozyskuje się ten rodzaj paliwa, są zazwyczaj rzepak, kukurydza czy słonecznik. Biomasa ciekła może być stosowana do uzupełnienia tradycyjnych paliw lub jako osobny płyn napędowy. Najczęściej spotykanymi gatunkami biopaliw są oleje roślinne, biodiesel i bioolej. Do biomasy ciekłej zalicza się także alkohole wytwarzane z roślin.

Biomasa gazowa

Głównym sposobem jej uzyskiwania jest fermentacja. Biopaliwo gazowe powstaje więc na skutek rozkładu substancji organicznych. Jego głównymi składnikami jest dwutlenek węgla oraz metan. Przy udziale biopaliwa gazowego uzyskuje się energię wykorzystywaną do produkcji ciepła lub napędzania silników iskrowych.