PolecanePorady

5 powodów, dla których warto inwestować w fundusze / fundusze inwestycyjne

calculator-3242872_960_720Polacy nadal boją się agresywnego inwestowania swoich oszczędności. Warto jednak podsumować zalety, jakie wiążą się z wyborem funduszy inwestycyjnych. Okazuje się, że pomnażanie pieniędzy przy wykorzystaniu tych instrumentów może przynieść naprawdę spore zyski.

Większe ryzyko to większy zarobek

Rzeczywiście fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem. Oznacza to, że inwestor nigdy nie może być pewny zarobku. Inwestowanie może zakończyć się pełnym sukcesem, ale może również przyczynić się do utraty części albo nawet całości ulokowanego kapitału.

Pewne jest jednak, że fundusze inwestycyjne dają szansę na duży zysk. Możliwy jest tym większy, im większe ryzyko inwestor będzie w stanie podjąć. Pamiętajmy, że im bardziej agresywny fundusz wybierzemy, tym na większe korzyści finansowe możemy liczyć.

Im dłużej trwa inwestycja, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne

Okazuje się, że ryzyko inwestycyjne w przypadku funduszy inwestycyjnych można ograniczać. Jednym ze skutecznych sposobów jest odpowiedni wybór czasu trwania inwestycji. Im na dłużej „zamrozimy” pieniądze w funduszu inwestycyjnym, tym na większy zysk możemy liczyć. Wszystko dlatego, że w długim okresie inwestor jest w stanie reagować na niekorzystne zmiany albo przeczekać złą passę. Inwestycje krótkoterminowe takiej szansy nie dają.

Im większy wkład finansowy, tym większy zysk

Ta zasada jest dobrze znana w przypadku wszystkich instrumentów inwestycyjnych. Wiadomo przecież, że im większy wkład pieniędzy zdecyduje się ulokować inwestor, tym na większy zysk może liczyć. Fundusze inwestycyjne nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Jeśli jednak inwestowaniu podlegać ma duża kwota, to warto ograniczać ryzyko inwestycyjne. Świetnym sposobem jest nabywanie jednostek uczestnictwa w różnych funduszach.

Uznaje się, że inwestor nie powinien nigdy inwestować wszystkich swoich oszczędności. W najlepszej sytuacji pomnażaniu powinno podlegać około 70% zgromadzonych środków.

Ryzyko inwestycyjne można skutecznie ograniczać

Fakt, że fundusze inwestycyjne obarczone są ryzykiem utraty wniesionego kapitału, nie oznacza, że nie inwestor nie może go skutecznie ograniczać. Na rynku inwestycyjnym funkcjonują fundusze o różnym poziomie ryzyka. Początkujący inwestorzy powinni wybierać te, które wiążą się z najmniejszym zagrożeniem, to między innymi fundusze obligacji albo fundusze rynku pieniężnego.

Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego może odbywać się także poprzez rozdzielanie kapitału na różne fundusze. Tworząc cały portfel jednostek uczestnictwa, inwestor nigdy nie straci całego kapitału, bo raczej nie zdarza się, by wszystkie fundusze inwestycyjne wykazywały niepowodzenie w jednym czasie.

 

Fundusze inwestycyjne coraz popularniejszą formą inwestowania

Okazuje się, że chociaż w przypadku funduszy inwestycyjnych zawsze istnieje ryzyko inwestycyjne, to ta forma pomnażania pieniędzy cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież w końcu zdajemy sobie sprawę z konieczności gromadzenia jak największych nadwyżek pieniędzy.

 

Dodaj komentarz