PoradyZdrowie

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia na życie dla dziecka?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – to bardzo ważny element każdej umowy ubezpieczenia. Zobacz na co zwrócić uwagę na przed podpisaniem umowy ubezpieczenia na życie dla dziecka?

OWU to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej polisy. To w nim zawarte są wszelkie prawa i obowiązki, które dotyczą zarówno Ciebie samego, jak i ubezpieczyciela. Podpowiadamy z czego składa się OWU i dlaczego warto się z nim zapoznać?

Jakie informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie dla dziecka?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to regulamin polisy na życie. Dokument OWU można pobrać w formie pliku PDF ze strony ubezpieczyciela. Każdy ubezpieczyciel ma prawo do indywidualnego formułowania zapisów OWU. W dokumencie tym powinny znajdować się:

  • zasady zawarcia umowy ubezpieczenia – informacja kto jest ubezpieczonym i na jaki okres.
  • zakres ubezpieczenia – co dokładnie obejmuje ubezpieczenie oraz na jakim obszarze może zajść zdarzenie ubezpieczeniowe (choroba, wypadek).
  • obowiązki twoje i ubezpieczyciela – co musisz zrobić, aby ubezpieczenie zostało ci wypłacone (na przykład: płacić składkę) oraz co musi zrobić ubezpieczyciel (na przykład: zwrócić koszty za leczenie).
  • definicje ważnych pojęć – szczególnie istotne są znaczenia pojęć ubezpieczeniowych, czyli na przykład: co jest rozumiane jako choroba przewlekła albo jakie sporty są zaliczane do ekstremalnych. Dzięki temu ubezpieczony będzie wiedział, za co dokładnie zostanie wypłacone mu odszkodowanie.
  • zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – mimo że dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Dlaczego warto czytać OWU?

OWU zawiera kluczowe informacje o polisie, jaką chcemy zawrzeć. Może okazać się, że choć dane ubezpieczenie pozornie dotyczy kwestii, które nas interesują, w rzeczywistości okaże się całkowicie nieprzydatne. Jeśli mimo zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń masz jakieś wątpliwości, a niektóre sformułowania zawarte w dokumencie są dla Ciebie niejasne, poproś agenta o dokładne wyjaśnienie.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie dla dziecka?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia dla dziecka, warto się dobrze zapoznać z ofertami, które są dostępne na rynku. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życia dla dziecka powinien być podyktowany różnorodnymi czynnikami. Warto zwrócić uwagę na:

• umowa podstawowa – jaki zakres ochrony?,

• umowy dodatkowe – ile i jakie choroby objęte są ubezpieczeniem na wypadek poważnego zachorowania? Jakie zasady obowiązują przy ubezpieczeniu na wypadek pobytu w szpitalu (w tym długość hospitalizacji)? Jak wiele operacji i jakie zabiegi objęte są ochroną ubezpieczeniową?

• warunki gromadzenia oszczędności – czy można je wypłacić przed terminem?, czy można wpłacać kwoty dodatkowe, poza regularnymi?, jakie jest oprocentowanie i w jaki sposób jest ono wypracowywane?

Warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie dla dziecka, które oferuje szerszy zakres jest znacznie korzystniejsze niż to, które ochroną obejmuje niewiele zdarzeń.